ข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นข้อตกลงสำหรับการใช้บริการจาก บจก.เอวา​รินทร์​กรุ๊ป​  และเป็นข้อตกลงระหว่าง บจก.เอวา​รินทร์​กรุ๊ป​ และผู้ซื้อที่ได้ทำการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ EARNBAG (“เว็บไซต์”) การทำธุรกรรมใด ๆ ผ่านทางการบริการของ EARNBAG ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายแห่งสหราชอาณาจักรไทย (“ประเทศไทย”) รวมถึงข้อความที่ได้ระบุไว้ในที่นี้ร่วมกับเวลา ช่วงเวลาและสถานที่ตามประเทศไทย

 

ข้อตกลงข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ( “ข้อกำหนดการใช้งาน”) ใช้กับ EARNBAG โดยเว็บไซต์เป็นทรัพย์สินของบจก.เอวา​รินทร์​กรุ๊ป และผู้ที่ได้รับอนุญาต โดยการใช้งานเว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณได้ยอมรับว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ได้แสดงไว้ หากคุณไม่ยอมรับ โปรดออกจากการใช้งานเว็บไซต์

บจก.เอวา​รินทร์​กรุ๊ป ขอสงวนสิทธิ์โดยใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มหรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ออกได้ทุกเวลา คุณมีหน้าที่ในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เป็นครั้งคราว การใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องของคุณหลังจากที่ได้มีการประกาศการเปลี่ยนแปลงไปแล้วหมายความว่าคุณยอมรับและตกลงกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตราบเท่าที่คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้บจก.เอวา​รินทร์​กรุ๊ป มอบสิทธิประโยชน์ส่วนบุคคล ไม่ผูกขาด ไม่สามารถถ่ายโอนได้และมีข้อจำกัดในการเข้าใช้งานเว็บไซต์

 

ความเป็นส่วนตัว

ในการทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติของเรา โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราซึ่งครอบคลุมการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์EARNBAG

 

การสื่อสารทางอิเล็คทรอนิคส์

เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์EARNBAG หรือส่งอีเมลถึงเรา เท่ากับว่าคุณสื่อสารกับเราผ่านทางอิเล็คทรอนิคส์ และถือว่าคุณได้อนุญาตในการรับการสื่อสารจากเราทางอิเล็คทรอนิคส์ โดยเราจะสื่อสารกับคุณผ่านทางอีเมลหรือการประกาศบนเว็บไซต์ โดยคุณยอมรับว่าข้อตกลง การประกาศ การเปิดเผยและการสื่อสารอื่นๆทั้งหมดที่เราแจ้งแก่คุณผ่านทางอิเล็คทรอนิคส์เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษร

 

ลิขสิทธิ์

เนื้อหาทั้งหมดที่ได้ระบุไว้ในเว็บไซต์ อาทิ ข้อความ ภาพกราฟิก โลโก้ ปุ่มไอคอน รูปภาพ คลิปเสียง การดาวน์โหลดดิจิตอล การรวบรวมข้อมูล และซอฟต์แวร์เป็นทรัพย์สินของบจก.เอวา​รินทร์​กรุ๊ป หรือผู้ให้บริการเนื้อหาและได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยและระหว่างประเทศ การรวบรวมเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินเฉพาะของ บจก.เอวา​รินทร์​กรุ๊ป และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายประเทศไทยและระหว่างประเทศ

 

การอนุญาตและการเข้าถึงเว็บไซต์

ทางบจก.เอวา​รินทร์​กรุ๊ป ได้มอบใบอนุญาตที่จำกัดให้แก่ท่านสำหรับการเขัาถึงและสำหรับการสร้างประโยชน์ส่วนบุคคลในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการดาวน์โหลดหรือการแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใด นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บจก.เอวา​รินทร์​กรุ๊ป

สำหรับใบอนุญาตนี้ไม่สามารถที่จะใช้สำหรับการขายปลีกหรือการใช้งานในเชิงพาณิชย์ เช่น คอลเลกชัน รายการสินค้าต่างๆ คำอธิบายหรือราคาของสินค้าในเว็บไซต์รวมถึงการใช้งานเว็บไซต์ทีมีเนื้อหาเลียนแบบลิขสิทธิ์ของข้อมูลบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้ค้ารายอื่น เช่น การใช้งานข้อมูลผ่านหุ่นยนต์ หรือการรวมรวมข้อมูลที่คล้ายคลึงกันรวมถึงเครื่องมือในการใช้สกัดข้อมูล 

เว็บไซต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้จะต้องไม่มีการถูกทำซ้ำหรือลอกเลียนแบบทั้งแบบ จำลอง ทำสำเนา จำหน่าย จำหน่ายซ้ำ เยี่ยมชมหรือหาประโยชน์ใส่ตัวเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บจก.เอวา​รินทร์​กรุ๊ป คุณจะต้องไม่ทำการร่างหรือใช้เทคนิคการร่างโลโก้หรือข้อมูลอื่นๆที่เว็บไซต์ครอบครอง (อาทิ รูปภาพ ข้อความ โครงร่างหน้า หรือแบบฟอร์ม) ของ บจก.เอวา​รินทร์​กรุ๊ป โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร หากมีการใช้งานใด ๆที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบจก.เอวา​รินทร์​กรุ๊ป คุณจะถูกยกเลิกบัญชีจากทาง บจก.เอวา​รินทร์​กรุ๊ป ทันที

ทั้งนี้ คุณจะได้รับสิทธิ์จำกัดหรือเพิกถอนและไม่จำกัดสิทธิ์ในการสร้างลิงค์เชื่อมโยงไปยังหน้าหลักของ EARNBAG ตราบเท่าที่ไม่เป็นการเลียนแบบEARNBAG หรือสินค้าหรือบริการด้วยวิธีการปลอมแปลง ทำให้เข้าใจผิด สร้างความเสียหายหรือใช้วิธีที่น่ารังเกียจ คุณต้องไม่ใช้โลโก้ของEARNBAG รวมถึงภาพกราฟิกเป็นส่วนหนึ่งของลิงค์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

 

บัญชีของคุณ

หากคุณใช้งานเว็บไซต์นี้ เท่ากับว่าคุณมีหน้าที่ในการรักษาความลับของบัญชีและรหัสผ่านของคุณรวมถึงจำกัดการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณและคุ ณยอมรับและตกลงรับความรับผิดชอบสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีและรหัสผ่านของคุณ ทั้งนี้EARNBAG ไม่จำหน่ายสินค้าต่อเด็ก และจำหน่ายสินค้าเฉพาะแก่ผู้ใหญ่ที่สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือวิธีการชำระเงินที่ได้รับอนุญาต หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณอาจใช้งาน EARNBAG ได้ภายใต้การกำกับดูแลโดยผู้ปกครองEARNBAG ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการ การสิ้นสุดบัญชี การนำเนื้อหาออกหรือแก้ไขหรือยกเลิกคำสั่งซื้อโดยใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว

 

นโยบายคืนเงินภายใน 14 วันและสินค้าของแท้

1. VEMAR นำเสนอนโยบายคืนเงินภายใน 14 วันโดยไม่มีเงื่อนไขแก่สมาชิกทุกราย ทั้งนี้ หากคุณไม่พึงพอใจสินค้า คุณต้องติดต่อ EARNBAG ผ่านทางอีเมล (Earn.bag2012@gmail.com) ภายใน 7 วันเมื่อได้รับสินค้าและเราจะแจ้งขั้นตอนแก่คุณในการคืนสินค้าเพื่อรับเงินคืนเต็มจำนวนภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไ ปนี้

 • ก) ก่อนอื่นคุณต้องแจ้งเราผ่านทางอีเมล/ไลน์ ก่อนที่จะส่งสินค้าคืนให้เราเพื่อรับเงินคืน
 • ข) สินค้าจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมเมื่อส่งกลับ
 • ค) โปรดระบุข้อมูลที่จำเป็น (เมื่อติดต่อเรา) ในการส่งสินค้าคืนให้แก่เราเพื่อระบุสินค้าและการซื้อของคุณ
 • ง) สินค้าที่ส่งคืนไม่ใช้สินค้ารายการพิเศษ (สินค้าที่สั่งซื้อพิเศษ) หรือสินค้าออกแบบพิเศษ
 • จ) การคืนเงินจะดำเนินการภายใน 7 วันทำการหลังจากที่ได้รับสินค้าคืนจากคุณ
 • ฉ) คุณจะต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าคืน เมื่อได้รับสินค้าของคุณEARNBAG จะคืนเงินให้แก่คุณ 50 บาท
 • ช) เราจะจ่ายค่าสินค้าคืนให้แก่คุณ (ไม่ร่วมค่าจัดส่งระหว่างประเทศ หากมี)
 • ซ) ค่าธรรมเนียมในการจัดส่งระหว่างประเทศ (ถ้าเป็นไอเท็มจัดส่งฟรี) จะถูกหักจากยอดรวมของไอเท็มที่ส่งคืน
 • ฌ) หากมีการคืนเงินและการชดใช้คืนให้ลูกค้า ทางเราจะดำเนินการคืนเป็นในรูปแบบของคะแนนสะสมผ่านทางบัญชีของท่าน

2. การละเมิดนโยบายคืนเงิน 14 วัน

EARNBAG ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกสิทธิประโยชน์ทั้งหมดหรือบางประการจากนโยบายการคืนเงิน 14 วัน (รวมถึงสิทธิ์ในการยกเลิกการคืนเงินที่ผ่านมาหากพบว่าลูกค้าพยายามละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของการคืนเงินภายใน 14 วันโดยตั้งใจ นอกจากนี้EARNBAG ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการคืนเงินภายใน 14 วันในอนาคตแก่ผู้ที่ละเมิด

 

การสิ้นสุดข้อตกลงการใช้งาน

1. การสิ้นสุดโดยสมาชิก:

 • ก) สมาชิกอาจสิ้นสุดข้อตกลงการใช้งานได้ทุกเวลาโดยแจ้งให้ EARNBAG ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยเจ็ดวันก่อนสิ้นสุดว่าสมาชิกได้ดำเนินการธุรกรรมทั้งหมดจนแล้วเสร็จ
 • ข) สมาชิกมีหน้าที่ในการรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นจากการสิ้นสุดภายในระยะเวลาที่กำหนดและเมื่อมีการสิ้นสุดข้อตกลงการใช้งานEARNBAG อาจถอนถอนสิทธิประโยชน์ทั้งหมดที่ได้มอบไว้ให้สมาชิก

2. การสิ้นสุดโดย EARNBAG:

 • ก) VEMAR อาจสิ้นสุดข้อตกลงการใช้งานในกรณีหรือการตรวจสอบต่อไปนี้:
  • 1) การละเมิดสิทธิ์หรือความเสียหายที่เกิดต่อสิทธิ ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือหรือประโยชน์อื่นๆของEARNBAG หรือสมาชิกรายอื่นๆหรือการละเมิดกฎหมายไทย
  • 2) อุปสรรคในการประมวลการบริการโดยEARNBAG
  • 3) สถานการณ์ที่ EARNBAG มีความจำเป็นในการปฏิเสธการให้บริการ
 • ข) หาก EARNBAG สิ้นสุดข้อตกลงการใช้งาน จะแจ้งให้สมาชิกทราบผ่านทางอีเมล์ โทรศัพท์หรือวิธีการอื่นๆ ข้อตกลงการใช้งานจะสิ้นสุดได้ทุกเวลาเมื่อ EARNBAG ได้แจ้งความประสงค์ในการสิ้นสุดให้แก่สมาชิกได้รับทราบแล้ว
 • ค) หาก EARNBAG สิ้นสุดข้อตกลงการใช้งาน ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะต้องดำเนินการตามธุรกรรมก่อนการสิ้นสุด
 • ง) เมื่อข้อตกลงการใช้งานสิ้นสุดตามบทความนี้ EARNBAG อาจถอดถอนสิทธิประโยชน์ทั้งหมดที่ได้มอบให้สมาชิกดังกล่าว
 • จ) หากข้อตกลงสิ้นสุดอันเนื่องมาจากบทความนี้ EARNBAG อาจปฏิเสธการอนุมัติการสมัครสมาชิกใหม่ของสมาชิกรายดังกล่าว

 

การบริหารจัดการสมาชิก

1. VEMAR อาจใช้มาตรการทั้งหมดต่อไปนี้กับสมาชิกที่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข กฎหมายและข้อบังคับที่ใช้หรือแนวทางปฏิบัติทั่วไปทางการค้า:

 • ก) ถอดถอนสิทธิประโยชน์ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ได้รับจากEARNBAG
 • ข) จำกัดการใช้บริการบางประการ;
 • ค) สิ้นสุดข้อตกลงการใช้งาน;
 • ง) การเรียกร้องค่าเสียหาย

2.EARNBAG จะแจ้งสมาชิกที่เกี่ยวข้องผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมลเพื่อใช้มาตรการต่างๆตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น แต่หากไม่สามารถติดต่อสมาชิกได้หรือมีความเร่งด่วน EARNBAG อาจนำมาตรการมาใช้ก่อนและแจ้งให้สมาชิกรับทราบในภายหลัง

3. สมาชิกอาจโต้แย้งต่อมาตรการที่ EARNBAG ใช้ภายใต้บทความนี้หากไม่ยอมรับในการปฏิบัติ

 

การจัดส่ง

1. ระยะเวลาในการจัดส่งจะนับจากวันที่ได้รับการยืนยันการชำระเงิน

2. วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดสุดสัปดาห์รวมถึงวันอื่นๆที่ไม่มีการจัดส่งอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยจะไม่รวมอยู่ในช่วงเวลาจัดส่ง

3. หากสินค้าจัดส่งแล้วต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อเพื่อดำเนินการคืนเงิน ทาง EARNBAG จะทำการคืนเงินต่อเมื่อสินค้านั้นถูกตีกลับมายังโกดังแล้วเท่านั้น โดยจะใช้เวลาดำเนินการคืนเงินภายใน 7 วันทำการหลังสินค้าตีกลับสมบูรณ์ ทาง EARNBAG ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการคืนเงินทุกกรณีหากสินค้ายังไม่ถูกตีกลับมายังโกดังสมบูรณ์

4. ที่อยู่ไม่ถูกต้อง

 • คุณมีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลที่อยู่จัดส่งเมื่อทำการสั่งซื้อสินค้า โดยคุณสามารถติดต่อเราหากสินค้าของคุณไม่ได้รับการจัดส่ง ถึงแม้ว่าเราจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการรับประกันว่าข้อมูลการจัดส่งสินค้าของคุณเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ แต่เราไม่ขอรับประกันว่าการอัพเดทนี้ถูกต้องโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆ เมื่อสินค้าของคุณถูกจัดส่งแล้วจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้
 • ในกรณีที่ที่อยู่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง พัสดุจะถูกส่งกลับไปยังคลังสินค้าโดยอาจใช้เวลาถึง 30 วัน เมื่อพัสดุส่งกลับมาถึงเราแล้วเท่านั้น เราถึงจะทำการพิจารณาการจัดส่งสินค้าใหม่โดยคุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการการจัดส่งเพิ่มเติม หรืออาจได้รับเงินคืนจากข้อผิดพลาดนี้ (หักค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง)
 • หากที่อยู่ที่แจ้งไม่ถูกต้องหรือมีคนที่รับพัสดุไว้และไม่ส่งกลับมาEARNBAG จะไม่รับผิดชอบ

โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่ info@vemar.com   หากคุณไม่ได้รับพัสดุสินค้าภายใน 15 วันทำการ

 

ความเสี่ยงต่อความสูญเสีย

ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดส่งโดยผู้ให้บริการที่บริษัท EARNBAG ได้เลือกไว้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของบริษัท EARNBAG แต่ถ้าหากว่า ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดส่งโดยผู้ให้บริการที่ลูกค้าได้เลือกถือว่าเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า

 

การคืน การเปลี่ยน การคืนเงินและการครอบครองสินค้า

1. คำสั่งซื้อจะทำการยกเลิกอัตโนมัติภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากคุณลูกค้าทำการสั่งซื้อ ตราบใดที่สินค้ายังไม่มีการจัดส่ง และจะไม่มีการอนุญาติให้ทำการรยกเลิกคำสั่งซื้อหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อหลังจาก 24 ชั่วโมง

2. ผู้ซื้อที่ขอรับการอนุมัติจาก EARNBAG ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้าจะต้องส่งหลักฐานที่ชัดเจนของสินค้าที่มีตำหนิดังกล่าว สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืนสินค้าจะเป็นไปตามสาเหตุการส่งคืน (อาทิ การขอคืนสินค้าเนื่องจากลูกค้าเปลี่ยนใจ)

3. EARNBAG ไม่ครอบครองสินค้าที่ส่งกลับคืนจนกว่าสินค้าจะส่งมาถึงสำนักงานของบริษัท EARNBAG ทั้งนี้ เราจะใช้ดุลยพินิจของเราสำหรับการส่งคืนสินค้า ในกรณีดังกล่าว VEMAR ไม่ครอบครองสินค้าที่ส่งกลับคืน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนสินค้าและการคืนเงิน โปรดตรวจสอบนโยบายการคืนสินค้าของเรา

 

คำอธิบายสินค้า

บจก.เอวา​รินทร์​กรุ๊ป ใช้ความพยายามในการอธิบายสินค้าให้มีความแม่นยำมากที่สุด อย่างไรก็ตาม EARNBAG ไม่รับประกันว่าคำอธิบายสินค้าหรือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้มีความแม่นยำ สมบูรณ์ เชื่อถือได้หรือไร้ความผิดพลาด หากสินค้าที่ บจก.เอวา​รินทร์​กรุ๊ป นำเสนอไม่เป็นไปตามคำอธิบาย สิ่งที่คุณต้องทำคือการส่งคืนสินค้าในสภาพที่ยังไม่ใช้งาน

 

โปรโมชั่นและของแถม

บจก.เอวา​รินทร์​กรุ๊ป จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ในกรณีแจกของแถมที่มีจำนวนจำกัดแล้วแจกหมดแล้ว ทาง บจก.เอวา​รินทร์​กรุ๊ป มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนสินค้าของแถมส่งเสริมการขายเป็นสินค้าของแถมอื่นที่มีอยู่ในโกดังโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

การกำหนดราคา

นอกจากระบุไว้เป็นอื่น รายการราคาที่แสดงสำหรับสินค้าบนเว็บไซต์ของเราแสดงราคาขายปลีกของสินค้าที่ผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์ได้แนะนำหรือประมาณการตามมาตรฐานแนวทางปฏิบัติของอุตสาหกรรมหรือมูลค่าขายปลีกที่ได้ประมาณการไว้จากการเปรียบเทียบข้อเสนอจากที่อื่นๆ ทั้งนี้ รายการราคาเป็นราคาที่สามารถเปรียบเทียบได้และอาจหรือไม่อาจนำเสนอราคาที่ได้แสดงไว้ในที่อื่นๆ สินค้าที่ EARNBAG จำหน่ายนั้น เราไม่สามารถยืนยันราคาของสินค้าได้จนกว่าคุณจะสั่งซื้อ ถึงแม้ว่าเราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพียงใด สินค้าบางรายการของเราอาจมีราคาผิดพลาดได้เช่นกัน หากราคาที่ถูกต้องของรายการสินค้ามีราคาสูงกว่าราคาที่ได้ระบุไว้ เราจะใช้ดุลยพินิจโดยการติดต่อคุณก่อนจัดส่งหรือยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณรวมถึงแจ้งการยกเลิกนั้นให้คุณได้รับทราบ นโยบายนี้ใช้สำหรับสินค้าที่ขายและจัดส่งโดย EARNBAG เท่านั้น

 

การปฏิเสธการรับประกันและการจำกัดความรับผิดชอบ

เว็บไซต์นี้รวมถึงข้อมูล เนื้อหา สื่อ สินค้าและบริการทั้งหมดและสิ่งที่ให้บริการแก่คุณผ่านทางเว็บไซต์นี้โดย ‘EARNBAG’ เป็นไปตาม “ที่เป็น” และ “ที่มี” นอกเหนือจากระบุไว้เป็นอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้บจก.เอวา​รินทร์​กรุ๊ป ไม่รับรองหรือรับประกันทั้งโดยชัดเจนหรือโดยนัยยะต่อการดำเนินการของเว็บไซต์นี้หรือข้อมูล เนื้อหา สื่อ สินค้า (รวมถึงซอฟต์แวร์) หรือบริการและสิ่งที่ให้บริการแก่คุณผ่านทางเว็บไซต์ นอกเหนือจากระบุไว้เป็นอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร คุณยอมรับว่าคุณใช้งานเว็บไซต์นี้โดยแบกรับความเสี่ยงทั้งหมดเอง และตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้สูงสุด บจก.เอวา​รินทร์​กรุ๊ป ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งโดยชัดเจนหรือโดยนัยยะ แต่ไม่จำกัดการรับประกันโดยนัยยะ บจก.เอวา​รินทร์​กรุ๊ป ไม่ขอรับประกันว่าเว็บไซต์นี้รวมถึง ข้อมูล เนื้อหา สื่อ สินค้าหรือบริการและสิ่งที่ให้บริการแก่คุณผ่านทางเว็บไซต์นี้ รวมทั้ง เซิร์ฟเวอร์หรือการสื่อสารทางอิเล็คทรอนิคส์ที่ได้ส่งจาก VEMAR จะไร้ซึ่งไวรัสหรือองค์ประกอบอื่นๆที่เป็นอันตราย โดย VEMAR จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการใช้งานเว็บไซต์ฯหรือจากข้อมูล เนื้อหา สื่อ สินค้าหรือบริการและสิ่งที่ให้บริการแก่คุณผ่านทางเว็บไซต์นี้ รวมทั้งรวมไปถึงสิ่งนี้ ไม่ว่าจะการจำกัดโดยตรงหายโดยตรง โดยอ้อม เกิดจากอุบัติเหตุ เป็นการลงโทษและเป็นผลที่ตามมากนอกจากระบุไว้เป็นอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร กฎหมายในบางประเทศไม่อนุญาตให้มีการจำกัดการรับประกันหรือการยกเว้นหรือการจำกัดความเสียหายบางประการ หากกฎหมายเหล่านี้ใช้สำหรับคุณ ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ การยกเว้นหรือการจำกัดบางประการในข้างต้นอาจไม่นำมาใช้กับคุณและคุณจะได้รับสิทธิ์เพิ่มเติม

 

ข้อพิพาท

ข้อพิพาทหรือการเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์EARNBAG หรือสินค้าหรือบริการที่จำหน่ายหรือเผยแพร่โดย EARNBAG หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.EARNBAG.net จะได้รับการแก้ไขโดยการใช้การระงับข้อพิพาทและอาจนำเรื่องขึ้นศาลหากเรื่องที่คุณเรียกร้องมีคุณสมบัติ กฎหมายของสหราชอาณาจักรไทย (“ประเทศไทย”) ได้นำมาใช้ในข้อตกลงนี้ กระบวนการทางกฎหมายที่นำมาใช้ในการระงับข้อพิพาทระหว่าง EARNBAG และสมาชิกจากการบริการของEARNBAG จะถูกนำส่งไปยังศาลที่มีอำนาจในเขตอำนาจของที่ตั้งสำนักงานของบจก.เอวา​รินทร์​กรุ๊ป

 

กฎหมายที่ใช้

ประเด็นที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขจะได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายแห่งสหราชอาณาจักรไทย

 

นโยบาย การแก้ไขและความเป็นโมฆะของเว็บไซต์

โปรดตรวจสอบนโยบายอื่นๆของเรา อาทิ นโยบายการกำหนดราคาที่ได้ประกาศบนเว็บไซต์ โดยนโยบายเหล่านี้ยังครอบคลุมการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ EARNBAG อีกด้วย ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ นโยบายและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ของเราได้ทุกเวลา หากข้อกำหนดใดต่อไปนี้ไม่มีผลหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม เงื่อนไขดังกล่าวจะถือว่าเป็นโมฆะและจะไม่ส่งผลต่อความสามารถในการบังคับใช้ของเงื่อนไขที่เหลือ