ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง

 

คุณจะได้รับ อีเมล หรัสติดตาม

จาก Earn หลังจากเรา ทำการจัดส่งสินค้าแล้ว

เข้าเว็บไซต์โดยการ

โดยคลิก  https://www.logistics.dhl/ 
และกรอกรหัสติดตาม แล้วกดลูกศรสีแดง

ระบบจะแสดงสถานะการขนส่ง