วิธีการสั่งซื้อ

วิธีการสั่งซื้อง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนรอของที่บ้านได้เลย

เลือกสินค้าที่ต้องการ

เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ คลิกเข้าไปในหน้าสินค้านั้นๆ ระบุสีและจำนวนของสินค้า จากนั้นกด Add To Cart เพื่อเพิ่มสินค้าใส่ตระกร้า

ตรวสอบรายการ

กด View Cart เพื่อดูสินค้าในตระกร้า หรือ กด Continue Shopping เพื่อเลือกซื้อสินค้าอื่นๆเพิ่มเติม

หากเข้ามาในหน้าตระกร้าสินค้า Your Cart แล้ว ให้ตรวจสอบสินค้า สี จำนวน ราคา และ ยอดรวม จากนั้นกด Check Out

ยืนยันการสั่งซื้อ

ใส่ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ เบอร์โทร ที่อยู่ ประเทศ จังหวัด เขต และ รหัสไปรษณีย์ ในช่อง Shipping address

ใส่รหัสส่วนลดในช่อง Discount code (ถ้ามี) จากนั้นกด Proceed to checkout

 

กรอกข้อมูลการจัดส่งสินค้า

และตรวจสอบรายละเอียดขั้นสุดท้าย จากนั้นระบบจะเลือกวิธีชำระเงิน เลือกเก็บเงินปลายทางอัตโนมัต – สินค้าจะถูกจัดส่งโดย Kerry ท่านสามารถชำระเงินได้กับพนักงานจัดส่งสินค้าก่อนจัดส่งสินค้าจะมีพนักงานจาก EARN โทร ยืนยันรายการจำการจัดส่ง