How to return

Return Policy

นโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงิน

เป้าหมายหลักของเราคือการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ดังนั้นทางเราจึงขอมอบความเป็นไปได้ในการคืนสินค้าใดๆก็ตามที่ชำรุดหรือ ยังไม่ได้ใช้งานภายใน 7 วันนับโดยจะต้องแจ้งภายในวันแรกที่ท่านได้รับสินค้า อนึ่ง สินค้าที่จะทำการขอคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิมไม่ผ่านการใช้งานดังที่กล่าวไว้ในนโยบายการ รับประกันการคืนสินค้า หากสินค้าชำรุด หรือเสียหายจากตัวสินค้าเอง ชำรุดจากการขนส่ง หรือสินค้าไม่ตรงกับรายการที่ลูกค้าสั่งซื้อ ทางเรามีความยินดีที่จะเปลี่ยนคืนสินค้าให้กับลูกค้า (เงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้านี้ ไม่ครอบคลุมถึงความสเยหายที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้าเอง เช่น ตกกระแทก แตก หัก งอ บุบ คราบของเหลว เปียกน้ำ รอยขีดข่วนขนแมวจากการใช้งาน)เป้าหมายหลักของเราคือการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ดังนั้นทางเราจึงขอมอบความเป็นไปได้ในการคืนสินค้าใดๆก็ตามที่ชำรุดหรือ ยังไม่ได้ใช้งานภายใน 7 วันนับโดยจะต้องแจ้งภายในวันแรกที่ท่านได้รับสินค้า อนึ่ง สินค้าที่จะทำการขอคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิมไม่ผ่านการใช้งานดังที่กล่าวไว้ในนโยบายการ รับประกันการคืนสินค้า หากสินค้าชำรุด หรือเสียหายจากตัวสินค้าเอง ชำรุดจากการขนส่ง หรือสินค้าไม่ตรงกับรายการที่ลูกค้าสั่งซื้อ ทางเรามีความยินดีที่จะเปลี่ยนคืนสินค้าให้กับลูกค้า (เงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้านี้ ไม่ครอบคลุมถึงความสเยหายที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้าเอง เช่น ตกกระแทก แตก หัก งอ บุบ คราบของเหลว เปียกน้ำ รอยขีดข่วนขนแมวจากการใช้งาน)หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนหรือวิธีการใน การคืนสินค้า โปรดดูรายละเอียดที่นี่ สินค้าส่วนใหญ่ที่จำหน่ายบนหน้าเว็บไซต์ของเราเป็นไปตามนโยบายคืนสินค้าโดย ทั่วๆไปของทางเรา แต่สินค้าบางชิ้นมีโนโยบายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน

1. ข้อกำหนดสำหรับการคืนเงินเต็มจำนวน

• สินค้าจะต้องได้เปลี่ยนคืนภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับสินค้า เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นตามรายละเอียดของสินค้าชนิดนั้น

• สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพใหม่ ส่งคืนพร้อมกับบรรจุภัณฑ์เดิม อุปกรณ์เสริม ใบรับประกันสินค้า และใบเสร็จรับเงิน แบบครบถ้วน

2. กรณีการเปลี่ยนคืนสินค้า (สินค้าชำรุด เสียหายจากการขนส่ง แตก รอยตกกระแทก ผิดสี ผิดรุ่น ไม่พอใจในสินค้า)

ติดต่อแผนกบริการลูกค้าของเรา (ติดต่อภายใน 12 ชั่วโมง ของวันที่ท่านรับสินค้าทันที พร้อมเก็บบรรจุภัณฑ์ เช่นกล่องไปรษณีย์เดิม เพื่อทำการส่งกลับ หากเกินกว่า 12 ชั่วโมงหลังจากได้รับสินค้า ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า)


วิธีการส่งคืนสินค้า

การส่งคืนสินค้าไปยังคลังสินค้าของทางเรา สามารถทำได้โดยผ่านทางไปรษณีย์ไทย หรือ Kerry โดยระบุบ ที่อยู่ คลังสินค้าเรา …………………………………………. เหตุผลที่ต้องการคืนสินค้า

 โปรดทราบว่าสินค้าทดแทนหรือการคืนเงินจะได้รับการดำเนินการทันทีเมื่อสินค้า ที่ท่านต้องการเปลี่ยนคืนได้ถูกส่งมาที่คลังสินค้าของทางเราแล้วเท่านั้น โปรดทราบทางเราไม่สามารถเปลี่ยนได้ทันทีที่สินค้ามาถึงเรา อาจจะใช้เวลานานถึง 3 วันในการดำเนินการ และทางเราจะส่งคืนสินค้าให้ท่าน